Склад кафедри

 

Васюта Василь Васильович

 

Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

 

Слюсар Вадим Іванович

Професор кафедри, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

З 2009 р. – член редколегії журналу «Известия вузов. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» (англомовна версія журналу Radioelectronics and Communications Systems перевидається Allerton Press, Inc. у США). За підсумками Всеукраїнського конкурсу «Винахід – 2008», що проводився Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, за комплекс винаходів, виконаних у співавторстві, нагороджений дипломом переможця в номінації «Кращий винахід – 2008 в області озброєння й військової техніки». Має 665 наукових і науково-популярних публікацій, у тому числі 60 авторських посвідчень СРСР, патентів Російської Федерації і України на винаходи, а також патентів України на винаходи, оформлені у вигляді корисних моделей. 55 наукова праця внесена в міжнародну базу цитування SCOPUS. 41 публікація зафіксована в реферативно-бібліографічній базі даних наукового цитування Web of Science. 95 публікацій із загальною кількістю цитувань 223 включено в Наукову електронну бібліотеку elibrary.RU. У Науковій електронній бібліотеці дисертацій і авторефератів dissercat.com посилання на роботи використані в 51 дисертації, а цифрова бібліотека сайту IEEE налічує 20 публікацій.

Розробив теорію надрелеївського частотного та часового ущільнення каналів зв'язку, теорію неортогональної частотної дискретної модуляції (N-OFDM), MIMO і мульти-MIMO систем з імпульсними та N-OFDM сигналами, а також з формуванням простору променів, матричну теорію багатокоординатних радіолокаційних вимірів у РЛС з цифровими антенними решітками, теорію багатокаскадної квадратурної демодуляції сигналів, тандемної децимації та I/Q-демодуляторів непарного порядку.

Увів сімейство нових матричних операцій (торцевий добуток матриць (транспонований варіант добутку Хатри-Рао), узагальнений торцевий добуток і їх блокові модифікації, операції блокової векторізації, блокової ротації та ін.), на основі яких запропонував компактні аналітичні описи відгуків радіотехнічних систем з цифровими антенними решітками та нижніх границь Крамера-Рао для оцінювання їх властивостей.

У ролі наукового керівника підготував 15 кандидатів технічних наук, а як науковий консультант – одного доктора технічних наук.

Біографічні відомості опубліковані в 30-му ювілейному випуску енциклопедичного видання «Who's Who in the World 2013» (США) на стор. 2233, включені в 31-ий випуск цього видання «Who's Who in the World 2014» (31st Edition), а також в його 32-й та 33-й випуски «Who's Who in the World 2015» (32st Edition), «Who's Who in the World 2016» (33st Edition). Крім того, біографія та перелік наукових результатів відображені в збірнику «Who's Who in Science and Engineering 2016-2017» (12th Edition).

Тиртишніков Олексій Іванович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Основний напрям наукових досліджень – топологія та архітектура комунікаційних мереж багатопроцесорних комп’ютерних систем.

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць, (з них 3 підручники, яким наданий гриф міністерства освіти і науки України, 12 патентів України на винаходи та корисні моделі), більшість з яких присвячені архітектурі та схемотехніці мікропроцесорних пристроїв і систем різноманітного призначення (в тому числі, інформаційно-телекомунікаційних та автоматизованого управління).

Основні навчальні дисципліни: «Архітектура комп’ютерів», «Комп’ютерні системи».

 

 

Курчанов Валерій Микитович

 

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

 

Напрямки наукової діяльності – моделювання пристроїв розпізнавання образів.

 

Має понад 60 наукових,  навчально-методичних праць та патентів на винаходи.

 

Васильєв Костянтин Олександрович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Напрямки наукової діяльності – дослідження методів цифрової обробки сигналів на основі надрелеївського ущільнення за частотою та перетворення Хартлі.

Має понад 25 наукових та навчально-методичних праць.

Волошко Сергій Володимирович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрямки наукової діяльності – дослідження методів цифрової обробки сигналів в системах зв’язку, телекомунікаційні технології.

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Гроза Петро Миколайович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрямки наукової діяльності:

-          Підтримка прийняття рішення в автоматизованих системах управління з використанням методів штучного інтелекту

-          Розробка та впровадження програмного забезпечення комп’ютерних систем  з використанням сучасних інформаційних технологій

-          Інженерія програмного забезпечення

Захист інформації в комп’ютерних системах

Має понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

Нікулін Микола Борисович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – системи широкосмугового радіозв’язку, проблеми синтезу складних сигналів в різноманітних ортогональних базисах.

Має понад 30 наукових, навчально-методичних праць з них: 8 навчальних посібників та лабораторних практикумів..

Слюсарь Ігор Іванович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – цифрова обробка сигналів, телекомунікаційні технології, уніфіковані комунікації.

Має понад 165 наукових, навчально-методичних праць та патентів на винаходи та корисні моделі.

Смоляр Віктор Григорович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – цифрова обробка сигналів, методи спектральної демодуляції з використанням еталонних баз прийнятих сигналів.

Має понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

Сокол Галина Вікторівна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, адаптивні методи управління та оцінки сигналів.

Має понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Сомов Сергій Вікторович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності – захист інформації, системи підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління з використанням методів штучного інтелекту.

Має понад 65 наукових та навчально-методичних праць.

Поночовний Юрій Леонідович

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

Напрямок наукової діяльності - методологічні основи та інформаційні технології управління безпекою розподілених ІТ-інфраструктур

Має понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Дегтярьова Лариса Миколаївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент.

Напрямки наукової діяльності –  безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; наочність і освоєння нових інформаційних технологій у вищих навчальних закладах.

Має 60 наукових та навчально-методичних праць та 4 патенти на корисні моделі.

 

Мавріна Марина Олексіївна

 

Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

 

Напрямки наукової діяльності – розробка методів та засобів контролю, діагностики і корекції даних пристроїв телекомунікаційної системи, що функціонують у класі лишків.

 

Має більше 20 наукових та навчально-методичних праць (з них 6 патентів України на корисні моделі та винаходи).

 

Левчук Валентина Миколаївна

Старший викладач кафедри.

Сфера наукових інтересів: аналіз систем, візуалізація архітектури програмних систем на основі вихідного коду, дослідження методів програмування інтелектуальних систем.

Має 12 наукових робіт.

Ромашко Ігор Володимирович

Старший викладач кафедри

Напрям наукової діяльності – мережеві технології, системне адміністрування та захист інформації

Має понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

Янко Аліна Сергіївна

Доцент кафедри, кандидат технічних наук.

Напрямки наукової діяльності – Методи та цифрові компоненти комп'ютерної системи швидкої обробки цілочисельних даних, що представлені у класі лишків.

Має більше 15 наукових та навчально-методичних праць.

Черницька Ілона Олександрівна

Асистент кафедри.

Має більше 10 наукових та навчально-методичних праць.

Сімочкін Олег Вікторович

Завідувач навчальної лабораторії

Варига Наталія Григорівна

Завідувач навчальної лабораторії

 


Буряк Тетяна Володимирівна


Асистент кафедри.


Семенова Оксана Олександрівна

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ПЗК)

Шоно Євгеній Юрійович

Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів (ПЗК)

 

sex hikayeleri proxy list>