Випускники

Маючи багаж теоретичних та прикладних знань, випускники кафедри здатні приймати участь у розробці повноцінних програмних продуктів на всіх рівнях від кодувальника до постановника задач і керівника проектів, а також викладати інформатику у ВНЗ. Більш того, всі набуті знання й навички дозволяють випускникам по завершенні навчання бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці і не тільки влаштовуватися на високооплачувану роботу, неухильно рухаючись вверх по кар’єрних сходинках, але і започатковувати власний бізнес.

  • Двоє випускників захистили кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук;
  • Кілька талановитих випускників продовжують навчання в аспірантурі;
  • Шестеро наших випускників працюють викладачами ВНЗ;
  • Двоє випускників успішно продовжили навчання в Німеччині.
  • Всі випускники нашої спеціальності успішно працюють у сфері інформаційної підтримки фінансової та банківської діяльності, виробництва, науки, техніки; комерційних IT структурах, навчальних та науково-дослідних закладах, інформаційних аналітично-консалтингових компаніях.
sex hikayeleri proxy list>