Випускники

У 2012 році кафедра здійснила перший випуск бакалаврів напрямку 050101 "Комп'ютерні науки", які успішно захистили дипломи та отримали кваліфікацію бакалавра фахівець з інформаційних технологій.

У 2015 році на кафедрі пройшов захист випускних робіт МАГІСТРІВ, 16 магістрантів.  Слід відмітити актуальність та практичне викорисання  розроблених  проектів, вони були апробованні на підприємтсвах та організаціях міста та навчальних закладах.

Магістри одержали  відмінні оцінки:

 Боровик Д.С. – Інтелектуальний класифікатор з перетворенням простору ознак, керівник к.т.н., доцент Альошин  С.П.

Воронюк О.П.-Функціональна модель ситеми дистанційної освіти, керівник д.т.н., професор Горбань І.І.

 


sex hikayeleri proxy list>