Склад кафедри

Ляхов Олександр Логвинович

доктор технічних наук (01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем), професор

Напрям наукової діяльності:

 • Інформаційні технології і системи моніторингу систем освіти

 • Системи штучного інтелекту й нейромережеві технології

 • Комп’ютерна математика

 • Програмна інженерія

 • Інтелектуалізація програмного забезпечення прикладних задач

Член спеціалізованих вчених рад Д 44.052.02, Д 44.052.03 із захисту кандидатських і докторських дисертацій.

Опубліковано:

Більше 150 наукових праць, 2 монографії, посібник

Сороковий Олександр Іванович

к.т.н., 05.23.03 – Теплопостачання, вентиляція, кондиціонування повітря, газопостачання і освітлення ... 1991 р., Тема дисертації: "Удосконалення методів оцінки й розрахунку імпульсного шуму"

Доцент кафедри будівельної механіки 1996р.

Напрям наукової діяльності:

Опубліковано:

52 роботи:  співавтор 2-х ГОСТ, автор 2-х ОСТ Мінелектронпром, 2 навчальні посібники, 1 лабораторний практикум.

Деркач Тетяна Миколаївна

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Алгоритми та програмне забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів.

 • Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти.

Опубліковано:

більше 50 наукових та методичних праць.

Головко Геннадій В'ячеславович

кандидат технічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Безпека та захист інформації в ІТ-технологіях.

Опубліковано:

більше 50 наукових та методичних праць.

Скакаліна Олена Вікторівна

кандидат технічних наук, доцент

Напрями наукової діяльності:

 • Бази даних;

 • Бази знань;

 • ERP- системи;

 • Моделі і методи оптимізації послідовно-паралельного упорядкування робіт;

 • Алгоритми та методи оптимізації  запитів до реляційних баз даних.

Опубликовано:

більше 25 наукових та методичних праць.

Сертифікат «Керування проектами із застосуванням Microsoft Project 2010 »

Альошин Сергій Павлович

кандидат технічних наук, доцент

Напрямки наукової діяльності:

 • застосування інформаційних та нейромережевих технологій у керуванні складними соціотехнічними системами.

Має понад 60 наукових та навчально-методичних праць:

 • 22 статті в фахових виданнях України;

 • 20 публікації тез доповідей в збірниках матеріалів наукових конференцій.

Автор трьох винаходів і одного патенту на технічні рішення з питань розпізнання образів в розподілених багатопозіцийних радіолокаційних системах.

Гафіяк Алла Мирославівна

кандидат економічних наук, доцент

Напрям наукової діяльності:

 • Дослідження процесів розвитку інформатизації національної економіки. 

Опубліковано:

більше 50 наукових та методичних праць.

 

Демиденко Максим Ігорович

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Грід-технології в практиці охорони здоров’я населення України;

 • Автоматизація управління навчальним процесом у ВНЗ.

Опубліковано:

більше 17 наукових та методичних праць.

 

Дмитренко Тетяна Анатоліївна

к.т.н., доцент 

Напрям наукової діяльності:

 • Алгоритми та програмне забезпечення методів, алгоритмів розрахунку та моделювання напружено-деформованого стану сталевих, залізобетонних елементів конструкцій та вузлів;

 • Навчально-методичне забезпечення дистанційної освіти.

Опубліковано:

більше 50 наукових та методичних праць.

Отримано:

4 патенти на корисні моделі.

Руденко Олександр Антонович

 

кандидат технічних наук, доцент кафедри

Напрям наукової діяльності:


Імовірнісні моделі та методи оцінювання надійності програмних
засобів з урахуванням вторинних дефектів

Опубліковано:


50 робіт: 1 колективна монографія, 12 статей, 8 навчальних посібників, 29
тез наукових конференцій


Лисенко Ольга Дмитрівна

асистент

Напрям наукової діяльності:

 • Технології захисту інформації;

 • Сучасна криптологія;

 • Комп’ютерні мережі та адміністрування мереж;

 • Безпека та захист інформації в ІТ-технологіях.

Опубліковано:

більше 30 наукових та методичних праць.

 

Заїка Світлана Олександрівна

асистент

Напрям наукової діяльності:

 • математичне моделювання процесів наномасштабної структуризації і властивостей адсорбованих надтонких металічних плівок.

Опубліковано:

більше 70 наукових та методичних праць.

 

Фурсова Наталія Артемівна

старший викладач

Напрям наукової діяльності:

 • Імітаційне моделювання складних систем

 • Моделі та методи інтелектуальної обробки даних

 • Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального розвитку.

Опубліковано:

більше 20 наукових та методичних праць.

 

Гайтан Олена Миколаївна

старший викладач

Напрями наукової діяльності:

 • Математичне та імітаційне моделювання систем;

 • Алгоритми та моделі даних.

Опубліковано:

більше 20 наукових та методичних праць.

Бородіна Олена  Олександрівна

аспірант

Напрям наукової діяльності:

 • Інформаційні технології та системи моніторингу діяльності потенційно небезпечних промислових об'єктів;

 • Системи штучного інтелекту й нейромережеві технології;

 • Геоінформаційні системи.

Опубліковано:

більше 8 наукових та методичних праць.

Соловчук Клавдія Юр’ївна

аспірант Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем

Напрям наукової діяльності:

 • Системи і процеси керування.

Опубліковано:

близько 6 наукових та методичних праць.

Мельник Михайло Андрійович

аспірант

Напрям наукової діяльності:

Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

Опубліковано:

Більше 6 наукових та методичних праць.

sex hikayeleri proxy list>