Спеціальності

Галузь знань – 12. Інформаційні технології
Ступень вищої освіти: бакалавр
Термін навчання – 4 роки
Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
Кваліфікація:  «Фахівець з інформаційних технологій»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій»

«Техніки-програмісти»

Первинні посади:

1)                     технік із конфігурованої комп’ютерної системи

2)                     технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру

3)                     технік із системного адміністрування

4)                     технік-програміст

ІТ спеціальності на  ринку праці за якими  працевлаштовуються випускники:

 1. IT спеціаліст технічної підтримки
 2. Системний адміністратор
 3. Розробка та програмування мікроконтролерних  пристроїв
 4. WEB - програміст
 5. Програміст-розробник БД 
 6. Програміст С/С++ 
 7. Програміст  ASP.Net
 8. Програміст мобільних платформ  (Java, Аndroid)

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

 • Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерів; заміна вузлів комплектуючих комп'ютерної техніки.
 • Будова та адміністрування ОС Windows , Linux, Unix; маршрутизація мережі.
 • Технології  передачі даних TCP/IP, Ethernet, WEB-технології.
 • Видалення вірусів; настройка програмного забезпечення.
 • Будова Atmega (платформа Arduino),  PIС.
 • Розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.
 • Установка і настройка СУБД MySQL.
 • Мови програмування Assembler, C/C++, С#, Java, SQL, PHP, Javascript, HTML.
 • Бібліотеки STL , MFC/VCL, Win32 API/POSICS, winsock. 
 • Об'є́ктно-орієнто́ване програмува́ння.

Ступень вищої освіти: магістр
Термін навчання – 1,5 роки
Кваліфікація:  «Професіонал в галузі обчислювальних систем»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Наукові співробітники (обчислювальні системи)»,

«Розробники обчислювальних систем»,

«Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів».

Первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста): 

 • молодший науковий співробітник, науковий співробітник, науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи);
 • інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики;
 • конструктор комп'ютерних систем;
 • викладач або асистент вищого навчального закладу.

Галузь знань – 17. Електроніка та телекомунікації
Ступень вищої освіти – бакалавр
Термін навчання – 4 роки.
Спеціальність: 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
Кваліфікація: «Фахівець із телекомунікаційної інженерії».

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

«Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій»

«Техніки-програмісти»

Первинні посади:

 1. технік із конфігурованої комп’ютерної системи;
 2. технік із системного адміністрування;
 3. технік електрозв’язку;
 4. технік з сигналізації;
 5. технік із структурованої кабельної системи;
 6. технік інформаційно-обчислювального центру;
 7. технік з радіолокації;
 8. технік-конструктор або технік-технолог (електроніка);
 9. диспетчер електрозв’язку;
 10. інспектор електрозв’язку;
 11. електромеханік (електрозв’язку, засобів радіо та телебачення, лінійних споруд зв’язку та абонентських пристроїв);
 12. оператор радіочастотного контролю;
 13. інструктор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань електрозв’язку.

ІТ спеціальності на ринку праці за якими може працевлаштуватися випускник:

 • IT спеціаліст технічної підтримки.
 • Системний адміністратор.
 • WEB – програміст.
 • Програміст С/С++.
 • IT спеціаліст з планування (обслуговування) пакетних мереж.
 • IT спеціаліст систем ІР-телефонії, відеоспостереження та контролю доступу.
 • IT спеціаліст мережних технологій і сервісів (Network Operations Center, NOC) і комбінованого центру телекомунікацій.

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю:

1)                         Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерної техніки та телекомунікаційного обладнання.

2)                         Архітектури транспортних телекомунікаційних мереж і мереж доступу.

3)                         Будова та адміністрування інфокомунікаційних мереж, ОС Windows, Linux, Unix; маршрутизація мереж.

4)                         Мережні технології та технології передачі даних, в тому числі PDH, SDH, Ethernet, TCP/IP, WEB-технології.

5)                         Видалення вірусів; налаштовування програмного забезпечення інфокомунікаційних мереж.

6)                         Будова Atmega (платформа Arduino), PIС, розробка електронних схем, моделювання плат, розводка плат, розробка драйверів пристроїв.

7)                         Мови програмування C/C++, С#, Java, PHP, Javascript, HTML.

8)                         Об'єктно-орієнтоване програмування.

Ступень вищої освіти – магістр
Термін навчання – 1,5 роки
Кваліфікація: «
Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій»

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями «Професіонал в галузі електроніки та телекомунікацій»:

«Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації)»;

«Інженери в галузі електроніки і телекомунікацій»;

«Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів».

Первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста): 

 • молодший науковий (електроніка, телекомунікації),
 • науковий співробітник (електроніка, телекомунікації),
 • науковий співробітник-консультант;

викладач або асистент вищого навчального закладу.

sex hikayeleri proxy list>