Спеціальності

Кафедра прикладної математики, інформатики і математичного моделювання є випусковою за такими напрямами і спеціальностями:

 Галузь знань – 11. Математика та статистика

Ступень вищої освіти: бакалавр
Термін навчання – 4 роки
Спеціальність: 113 «Прикладна математика»
Кваліфікація:  3121 «Фахівець з інформаційних технологій»

 Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями:

 «Математик, Математик-аналітик з дослідження операцій», «Фахівець-статистик», «Інженер з автоматизованих систем управління виробництвом; Інженер з комп’ютерних систем; Інженер з програмного забезпечення комп’ютерів»

 Первинні посади:

 1)                     технік-програміст;

 2)                     фахівець з інформаційних технологій;

 3)                     фахівець з розробки та тестування прорамного забезпечення;

 4)                     викладач-стажист.

 ІТ спеціальності на  ринку праці за якими  працевлаштовуються випускники:

 Адміністратор бази даних; Адміністратор даних; Адміністратор доступу; Адміністратор доступу (груповий); Адміністратор задач; Адміністратор системи; Аналітик комп’ютерного банку даних;  Аналітик комп’ютерних систем; Аналітик з комп’ютерних телекомунікацій.

Знання і вміння, які отримують студенти за спеціальністю 

 • Архітектури ПК; діагностика та усунення несправності комп'ютерної техніки.
 • Адміністрування мережевих операційних систем та захист інформації в мережах.
 • Інтелектуальні системи.
 • Проектування програмних систем.
 • Видалення вірусів; налаштування програмного забезпечення.
 • Обчислювальні методи.
 • Мови програмування C/C++, С#, Java, PHP, Javascript, HTML.
 • Об'є́ктно-орієнто́ване програмува́ння.
 • База даних та інформаційні системи.
 • Системний аналіз та методи прийняття рішень.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.
 • Основи криптології.
 • Тестування програмних систем. 

 Ступень вищої освіти: магістр

Термін навчання – 1,5 роки

 Спеціальність: 113 «Прикладна математика»

Кваліфікація:  3121 «Фахівець з інформаційних технологій» 

Здатний виконувати професійну роботу за кваліфікаційними угрупуваннями: 

 1. Наукові співробітники (математика); Науковий співробітник (статистика).
 2. Наукові співробітники (обчислювальні системи); Науковий співробітник (програмування).
 3. Науковий співробітник (область обчислення).
 4. Асистент.
 5. Викладач вищого навчального закладу. 

Первинні посади (крім первинних посад бакалавра та спеціаліста): 

 1. Інженер-програміст; Програміст прикладний; Програміст системний.
 2. Інженер із застосовування комп’ютерів.
 3. Інженер з науково-технічної інформації.
sex hikayeleri proxy list>