Склад кафедри

Лєві Леонід Ісаакович

 

Завідувач кафедри прикладної математики, інформатики і математичного моделювання

 

Доктор технічних наук (спеціальність 05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів), професор

 

Напрям наукових досліджень: перспективні математичні моделі та інформаційні технології в ідентифікації і керуванні складними системами в умовах невизначеності

 

Член спеціалізованої вченої ради  Д 29.051.13

 

Опубліковано: більше ніж 100 друкованих наукових і 50 навчально-методичних робіт; 2 монографії, 2 навчальні посібники


Одарущенко Олена Борисівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної математики, інформатики і математичного моделювання;

Сфера наукових інтересів: моделювання відмовостійких комп'ютерних систем з урахуванням зміни параметрів потоків відмов і відновлень програмних засобів.

Має 53 наукові роботи.

Любима Ольга Євгенівна

Кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри прикладної математики, інформатики і математичного моделювання.

Сфера наукових інтересів: метод Ньютона-Канторовича для автономних нетерових крайових задач  

Має 19 наукових робіт.

Петровський Олександр Миколайович

Старший викладач кафедри прикладної математики, інформатики і математичного моделювання, кандидат технічних наук.

Наукова робота пов’язана з дослідженням біотехнічних систем.

Має 29 наукових робіт.

sex hikayeleri proxy list>