26 квітня 2017 року було проведено засідання секції «Інфокомунікації» 69 науково-практичної конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету

26 квітня 2017 року було проведено засідання секції «Інфокомунікації» 69 науково-практичної конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету, в якій взяли участь 46 студентів та викладачів кафедри комп’ютерної інженерії.

 

 

Було заслухано понад 30 доповідей та продемонстровано 3 робочих зразки обчислювальних систем на базі мікроконтролерів.

 

Найбільш цікаві доповіді представили студент Лашко Б.В. «Аналіз платформ побудови 3D принтерів» та студент Щедров Д.В.,  к.т.н., доцент Тиртишніков О.І. «Моделювання RISC-процесора засобами генератора Rocket Chip».

 

Було створено приклад розробки процесора на професійному програмному забезпеченні, який може бути використаний у практичних та лабораторних роботах фахових дисциплін кафедри.