На кафедрі Прикладної математики, інформатики і математичного моделювання відбувся науковий семінар «Математичні моделі та інформаційні технології в керуванні технічними системами в умовах невизначеності»

На кафедрі Прикладної математики, інформатики і математичного моделювання 16.03.2017 р. відбувся науковий семінар «Математичні моделі та інформаційні технології в керуванні технічними системами в умовах невизначеності»

 

 

Були представлені наступні доповіді:

  

1)    Соболь Ольга Анатоліївна, Одарущенко О.Б. Розроблення утиліти розв‘язання жорстких систем диференційних рівнянь експоненційним методом.

 

2)    Задирака Володимир Геннадійович, Петровський О.М. Розробка програмного забезпечення для аналізу і моніторингу радіоактивного забруднення будівельних матеріалів.

 

3)    Яковенко Т.П. Підтримка прийняття рішень  в умовах невизначеності на базі методу аналізу ієрархій і економічний ефект.