30 листопада 2016 р. старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Гайтан Олена Миколаївна прочитала відкриту лекцію на тему: «Graphical representation of the algorithms» англійською мовою

30 листопада 2016 р. старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем Гайтан О.М. прочитала відкриту лекцію на тему: «Graphical representation of  the algorithms» з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» англійською мовою для студентів першого курсу напряму навчання «Комп’ютерні науки та інформаційні технології».

 На занятті були присутні викладачі кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем О.Д.Лисенко, М.І. Демиденко та Н.А. Фурсова.


Під час проведення лекції

Під час проведення заняття викладачем були застосовані знання, отримані під час тренінгу «Academic Teaching Excellence», проведеного Британською радою в Україні в рамках проекту «Англійська мова для університетів» 24 – 29 серпня 2016 року, щодо особливостей викладання англійською мовою для L2-студентів, рідна мова яких – українська. Проект «Англійська мова для університетів», в якому бере участь ПолтНТУ, започаткований Британською радою в Україні з метою покращення рівня володіння англійською мовою викладачів та студентів вищих навчальних закладів України до рівня В2/С1, що підвищить конкурентоспроможність та дозволить їм брати більш активну участь у міжнародних заходах.

Особливу зацікавленість у студентів викликало проведення під час заняття вікторини на знання матеріалу з дисципліни та професійної термінології англійською мовою.

На завершення заняття була проведена гра «Marshmallow Challenge», яка має на меті розвиток навичок командної роботи (team building) та внутрішньо-групової комунікації, що особливо актуально для студентів-першокурсників.

 

Гра «Marshmallow Challenge»

  

Команда-переможець за результатами вікторини та гри

У результаті проведеної лекції студенти  не лише поглибили знання з дисципліни, що вивчається, а й підвищили рівень англійської мови за професійним спрямуванням.