Наукові конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

“Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС”

Проводиться щорічно з 2006 р. в червні, м. Київ, м. Чернігів.

Конференція є складовою частиною заходів щодо виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації" № 2684-ІІІ (2684-14) та плану науково-організаційних заходів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

ОРГАНІЗАТОРИ

 1. Національна Академія наук України
 2. Академія технологічних наук України
 3. Інститут проблем математичних машин і систем (ІПММС) НАН України
 4. Глінвордський університет, м. Рексхем, Великобританія
 5. Технічний університет Лодзі, Польща
 6. Інститут прикладної математики ім. М.В. Келдиша РАН, м. Москва, Росія
 7. Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини, Білорусь
 8. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
 9. Чернігівський державний технологічний університет

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

Обмін досвідом наукових досліджень, організаційної та науково-практичної роботи з питань:

 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в екології;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем у виробництві;
 • сучасні аспекти математичного та імітаційного моделювання систем в інформаційних технологіях.

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Методи математичного та імітаційного моделювання систем
 • Інструментальні засоби математичного та імітаційного моделювання систем
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в екології
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в виробництві
 • Математичне та імітаційне моделювання систем в інформаційних технологіях
 • Управління технологічними процесами на основі вбудованих моделей

 

Статті за матеріалами доповідей, подані окремо під час проведення конференції, публікуються в журналі ІПММС «Математичні машини і системи» або у Віснику Чернігівського державного технологічного університету, які включені до переліку ВАК.

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
„КОМП’ЮТЕРНА МАТЕМАТИКА в науці, інженерії та освіті CMSEE”

 

Проводилася . в . м. Полтава.

 

Організатори:

 1. Національна академія наук України
 2. Міністерство освіти і науки України
 3. Академія технологічних наук України
 4. Інститут проблем математичних машин і систем НАН України
 5. Інститут прикладної математики імені М.В. Келдиша РАН
 6. Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Конференція проводилася із  застосуванням технології дистанційного обговорення доповідей 

 

Мета конференції:

– апробація нових наукових ідей та прак­тичних результатів використання ком­п’ю­терної математики в науці, інже­не­рії та освіті;

– активізація впровадження науково-тех­ніч­них розробок і програмних продук­тів у виробництво, науку та освіту;

– презентація програмних продуктів.

 

Основні напрями конференції:

      Системи КМ:

 • теорія, вхідні мови та алгоритми;
 • програмне забезпечення;
 • інтелектуалізація програмного забез­печення.

 

      Системи КМ у науці та техніці:

 • математика;
 • природничі науки;
 • економіка;
 • інженерія;
 • геоінформатика.

 

      Системи КМ у вищій школі:

 • нові освітні технології із викорис­танням комп’ютерної математики;
 • вивчення систем КМ у вищій школі;
 • засоби навчання КМ.

 

Конференція проводилася методом дистанційного обговорення доповідей на сайті конференції.

Для обговорення доповідей забезпечена публікація текстів доповідей на порталі конференції у вигляді анотацій та повних текстів у pdf-форматі.

Забезпечена публікація тез допові­дей у збірнику наукових праць конференції.

За бажанням авторів матеріали доповіді друкувалися у вигляді статей у фаховому виданні: журнал «Математичні машини і системи» ІПММіС НАН України.

 

Регіональне відділення постійно діючого наукового семінару "Обчислювальні машини та інформаційні технології спеціального призначення"

 

Керівник:  зав. кафедри ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, д.т.н., професор Ляхов О.Л.

Місце проведення: ПНТУ ім. Ю. Кондратюка, аудиторія 26К.

 

   Семінар організовано з метою ознайомлення фахівців і вчених з новими науковими та науково-технічними досягненнями і розробками в галузі інформаційних технологій, обчислювальної техніки спеціального призначення та систем підтримки  прийняття рішень, а також обговорення цих розробок на фаховому рівні.

 

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ, ІННОВАЦІЇ, ПРАКТИКА»

 

Учасники:

 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 

Факультет інформаційних та телекомунікаційних технологій та систем

 

Beijing Institute of Technology (Beijing,China)

 

BrandenburgUniversity of Applied Sciences (Brandenburg,Germany)

 

GlyndŵrUniversity (Wrexham,Wales,UK)

 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 

ORT Draude College (Karmiel, Izrael)

 

Bielefeld University (Bielefeld, Germany)

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

 

“Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС”

 

Проводиться щорічно. в червні, м. Київ, м. Чернігів.

 

Конференція є складовою частиною заходів щодо виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації" № 2684-ІІІ (2684-14) та плану науково-організаційних заходів Національної академії наук та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


sex hikayeleri proxy list>