Наукова робота студентів

Студенти-інформатики приймають участь у наукових дослідженнях в області сучасних інформаційних технологій, зокрема, приймають участь у вітчизняних та міжнародних наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, успішно виступають на всеукраїнських олімпіадах по програмуванню. Студенти-інформатики, разом з науковцями кафедри, приймають участь у написанні публікацій, статтей, тез, наукових робіт.

1). Недобачій С.І., Гвоздик Д. М. Про одну модель у вигляді оптимізаційної задачі на складній поліпереставній множині окремого виду // Третя науково-практична конференція з міжнародною участю ”Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2008 ”.  Тези доповідей. - Київ. -2008. -23-27 червня 2008р. С.218-220.

2). Недобачій С.І., Гвоздик Д. М.  Новий метод розв’язання задачі про призначення // Математичні машини і системи. №1. Інститут проблем математчних машин і систем НАН України, 2010. - С.55-59.

3). Одарущенко О. Б., Іващенко В.В. Розробка алгоритму та програмного забезпечення дій над числами в модулярній системі числення Тези 66 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава. – 2014. – Том 3. – С. 71-73.

4). Одарущенко О. Б., Барвинко А.П. Програмні засоби оцінки готовності та функціональної безпеки електричних, електронних, програмованих електронних пов’язаних з безпекою систем Тези 66 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава. – 2014. – Том 3. – С. 75-77.

5). Одарущенко О. Б., Кондратенко Т.І. Побудова баз знань продукційних експертних систем з використанням дерев рішень Тези 66 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава. – 2014. – Том 3. – С. 77-78.

6). Одарущенко О. Б., Кравець О.І. Відновлення коефіцієнтів полінома за допомогою штучних нейронних мереж Тези 66 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава. – 2014. – Том 3. – С. 78-79.

7). Одарущенко О. Б., В’язовська І.В. Моделювання гарантоздатних ІТ-інфраструктур з використанням апарату систем масового обслуговування Тези 66 наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету. Полтава. – 2014. – Том 3. – С. 79-80.

8). Шпак С. О. Застосування теорії графів до програмування пошукових систем.

9). Котова В. В. Математичне моделювання процесів передпосівного опромінення насіння.

sex hikayeleri proxy list>