Наукова робота кафедри

За напрямом кафедри захищено 2 кандидатські дисертації. За 2014-2015 підготовлено і видано 2 підручника (із них 1 підручник з грифом МОН України), 8 навчальних посібників, курси і опорні конспекти лекцій, навчальні комплекси дисциплін та більше 200 статей і тез.

Тематика наукових досліджень викладачів та студентів кафедри

 1. Дослідження методів цифрової обробки сигналів в системах зв’язку з використанням сигналів подвійної поляризації, цифрового діаграмоутворення в приймальній антенній решітці, двоетапної процедури демодуляції сигналів по виходах приймальних каналів ЦАР.
 2. Проблеми синтезу складних сигналів в різноманітних ортогональних базисах.
 3. Дослідження перспективних методів побудови та оцінки ефективності систем мобільного радіозв’язку.
 4. Дослідження методів спектральної демодуляції з використанням еталонних баз прийнятих сигналів.
 5. Дослідження уніфікованих комунікацій з використанням програмних засобів ІР-телефонії.
 6. Управління, оптимізація та якість обслуговування в телекомунікаціях, нечітке моделювання та управління.
 7. Математичне моделювання, цифрова обробка сигналів, адаптивні методи управління та оцінки сигналів.
 8. Підвищення ефективності фільтрів передбачення в нестаціонарних умовах роботи телекомунікаційних систем.
 9. Методи підвищення структурної та енергетичної скритності, перешкодостійкості й забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж.
 10. Дослідження методів цифрової обробки сигналів на основі надрелеївського ущільнення за частотою та перетворення Хартлі.
 11. Аналіз,методика і технологія вимірювань цифрових каналів та трактів.
 12. Формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців радіотехнічних спеціальностей.
 13. Верифікація та валідація програмного забезпечення
 14. Дослідження ефективності фонкціонування систем моніторингу віддалених об’єктів на базі GSM зв’язку.
 15. Системи підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах управління з використанням методів штучного інтелекту.
 16. Методи та засоби швидкої обробки телекомунікаційної інформації на основі класу лишків.
sex hikayeleri proxy list>