Методичне забезпечення

Всі дисципліни кафедри забезпечені навчальними програмами і робочими навчальними програмами, навчально-методичними комплексами дисциплін, текстами лекцій, екзаменаційними білетами, питаннями, що виносяться на залік, або екзамен та ректорські контрольні роботи, варіантами тестів з дисциплін, навчальними посібниками та підручниками.

 

З кожної дисципліни окрім стандартного навчального забезпечення на паперових носіях, існує також електронне навчально-методичне забезпечення в електронному читальному залі. В тому числі:

 

Методичні рекомендації та вказівки

 

[Текст + Електронний ресурс]

 

№ з/п

Назва

Автори

Обсяг стор.

1.

МВ до виконання РГР „Алгоритмізація та програмування розрахункових задач мовою TURBO PASCAL”з дисципліни „Інформатика” для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Тиртишніков О.І., Сомов С.В., Грицька Т.С.

22

2.

МВ до вивчення дисципліни „Вступ до спеціальності” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Тиртишніков О.І.

15

3.

МВ до виконання РГР „Синтез алгоритмічного багато тактового операційного пристрою” з дисциплін „Архітектура комп’ютерів”, „Обчислювальна техніка та мікропроцесори” для студентів напрямів підготовки 6.050903 «Телекомунікації», 6.050102 «Комп’ютерна інженерія», 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Тиртишніков О.І.

18

4.

МВ до виконання курсової роботи „Розрахунок ARC-фільтра” з дисципліни „Теорія електричних кіл та сигналів” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Тиртишніков О.І., Нікулін М.Б., Корж Ю.М.

32

5.

МВ до вивчення дисципліни „Технічна електродинаміка” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Федін В.Ф., Рвачова Н.В., Федін О.В.

37

6.

МВ до виконання РГР „Синтез логічних пристроїв” з дисциплін „Комп’ютерна схемотехніка”, „Основи схемотехніки” для студентів денної форми навчання напрямів підготовки 6.050903 «Телекомунікації», 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Тиртишніков О.І., Корж Ю.М.

20

7.

МВ з дисципліни „Системи передачі в електрозв’язку” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Слюсар І.І.

25

8.

МВ з дисципліни „Волконно-оптичні системи передачі” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Слюсар І.І.

35

9.

МВ з дисципліни „Інформатика”для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Тиртишніков О.І., Сомов С.В.

20

10.

МВ до виконання курсової роботи „Розрахунок  резистивного підсилювача” з дисципліни „Основи схемотехніки” для студентів за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Корж Ю.М.

30

11.

МВ до виконання КР з дисципліни „Системне програмування” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Гроза П.М.

27

12.

МВ з дисципліни „Архітектура компютерів” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Тиртишніков О.І.

34

13.

МВ з дисципліни „Теорія електричного зв’язку для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Федін В.Ф.

25

14

МВ з дисципліни „Технічна електродинаміка”для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Федін В.Ф.

25

15

МВ з дисципліни „Комп’ютерна електроніка ” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Нікулін М.Б.

20

16

МВ з дисципліни „Приймально передавальні пристрої ” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Федін В.Ф.

25

17

МВ до виконання КР з дисципліни „Системи комутації ” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Петрянін В.М.

30

18

МВ до виконання РГР з дисципліни „Системи комутації ” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Петрянін В.М.

30

19

МВ до виконання РГР з дисципліни „Інженерна графіка ” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Грицька Т.С.

30

20

МВ до виконання РГР з дисципліни „Комп'ютерна графіка ” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Грицька Т.С.

30

21

МВ з дисципліни „Системне програмування ” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Гроза П.М.

30

22

МВ до виконання РГР з дисципліни „Теорія електричних та магнітних кіл ” для студентів денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Нікулін М.Б. Горбенко Р.А.

27

23

МВ до виконання КР з дисципліни „Архітектура спеціалізованих МПС” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Бульба Є.М.

32

24

МВ до вивчення дисципліни „Архітектура спеціалізованих МПС” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Бульба Є.М.

20

25

МВ до вивчення дисципліни „Цифрова обробка сигналів та зображень” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Сокол Г.В.

30

26

МВ до виконання РГР з дисципліни „Системне програмування” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Гроза П.М., Замковець І.В.

25

27

МВ з дисципліни „Архітектура комп’ютерів” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»..

Тиртишніков О.І.

23

28

МВ до виконання РГР з дисципліни „Теорія електричного зв’язку” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Федін В.Ф., Федін О.В.

40

29

МВ до вивчення дисципліни „Мікроелектронні компоненти” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Корж Ю.М.

33

30

МВ до вивчення дисципліни  „Системне програмування” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». .

Гроза П.М., Замковець І.В.

28

31

МВ до виконання РГР з дисципліни „Комп’ютерна графіка” для студентів денної та заочної форми навчання.

Грицька Т.С.

40

32

МВ до виконання РГР з дисципліни „Адміністрування мережевих операційних систем та безпека інформації комп’ютерних мереж” для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Юдін О.М.

Живило С.В.

36

33

МВ до вивчення дисципліни „Цифрова обробка сигналів” для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія».

Сокол Г.В.

22

34

МВ до вивчення дисципліни „Цифрова обробка сигналів ” для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Сокол Г.В.

25

35

МВ до виконання РГР з дисциплін „Проектування локальних комп’ютерних мереж ” для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Юдін О.М.

18

36

МВ до виконання курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерні мережі ” для студентів напряму підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»,.

Юдін О.М.

32

37

МВ до виконання курсової роботи з дисципліни „Комп’ютерні мережі ” для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

Юдін О.М.

24

38

МВ до виконання РГР з дисципліни „Телекомунікаційні та інформаційні мережі ”, для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Слюсар І.І.

20

39

МВ до виконання РГР з дисципліни „Системи передачі в електрозв’язку” для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Слюсар І.І.

25

40

МВ до виконання РГР з дисципліни „Волоконно-оптичні системи передачі ” для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Слюсар І.І.

35

41

МВ до вивчення дисципліни „Телекомунікаційні та інформаційні мережі ”, для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Слюсар І.І.

20

42

МВ до виконання РГР з дисципліни „Приймально передавальні пристрої” для студентів напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації».

Федін В.Ф.

25  

 

Підручники та посібники

 

[Текст + Електронний ресурс] 

 

№ з/п

Назва

Автори

Обсяг стор.

1.

Навчальний посібник „Теорія електричних кіл. Методи аналізу лінійних електричних кіл”.

Тиртишніков О.І., Нікулін М.Б., Корж Ю.М.

77

2.

Навчальний посібник „Проектування автоматизованих систем управління на основі комп’ютерних мереж”.

Шохін Б.П., Ільяшов О.А., Юдін Ю.В.

249

3.

Збірник задач. „Збірник задач з теорії електричних кіл”.

Тиртишніков О.І., Нікулін М.Б., Корж Ю.М.

59

4

Лабораторний практикум з аналогової схемотехніки

Тиртишніков О.І., Нікулін М.Б., Корж Ю.М.

70

5

Теорія інформації та кодування

Барсов В.І., Краснобаєв В.А., Барсова З.В., Тиртишніков О.І., Авдєєв І.В.

320

6

Підручник "Принципи побудови АСУ".

Барсов В.І., Одарущенко О.М, Тиртишніков О.І., Барсова В.Р.

250

7

Навчальний посібник "Принципи побудови радіоприймальних пристроїв".

Федін В.Ф., Федін О.В., Сорокін А.Б.

172

8

Навчальний посібник „Телефонні апарати”.

Резуненко А.О. Федін В.Ф., Федін О.В.

127

9

Навчально-методичний посібник до виконання  рефератів, розрахунково-графічних, курсових  та кваліфікаційних робіт.

Грицька Т.С., Слюсар І.І., Тиртишніков О.І. Уткін Ю.В.

58

10

Навчальний посібник "Аналогова схемотехніка телекомунікацій".

Бондаренко М.Ф., Онищенко В.О., Семенець В.В., Тиртишніков О.І., Нікулін М.Б., Крук О.Я., Корж Ю.М.

120

11

Лабораторний практикум з дисципліни „Захист інформації в комп'ютерних системах”.

Сомов С.В.

75

 

sex hikayeleri proxy list>