Методичне забезпечення

Методичні вказівки до розв’язання задач обробки економічної інформації з використанням ТП Еxcel для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2003 . – 14 с.
Т.М. Деркач


Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з дисципліни “Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації” для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”. –- Полтава: ПолтНТУ, 2004. –- 18 с.
О.І.Корх, С.В.Кропивницький 

Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань за темою “Робота з TOTAL COMMANDER” для слухачів курсів “Основи комп’ютерної грамотності” центру післядипломної освіти ./ – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2003—20c.
Т.А. Дмитренко


Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем (2003)

Методичні вказівки і завдання для виконання графічних робіт із дисципліни “Комп’ютерна графіка” (частина 2) для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 6.090200 – Технологія машинобудування, 6.090200 – Підйомно - транспортні, будівельні, дорожні, мел
О.І. Сороковий


Електронний навчально-методичний посібник із дисципліни „Інформатика і комп’ютерна техніка” на тему „Вивчення функцій MS Excel” для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей. Укл.: О.І. Сороковий. / Полтава: ПолтНТУ, 2005.
О.І. Сороковий


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів Центру післядипломної освіти всіх спеціальностей та форм навчання (2 частина). / Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 17 с.
Т.М. Деркач, Т.А. Дмитренко


Методичні вказівки до виконання лабораторних завдань за темою „СУБД MS Access 2000. Створення запитів, звітів та сторінок” для слухачів курсів „Основи комп’ютерної грамотності” центру післядипломної освіти. - Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 20 с.
Т.М. Деркач, Т.А. Дмитренко


Журнал завдань для лабораторних робіт із дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" для студентів центру післядипломної освіти всіх спеціальностей і форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2006. – 29 с
Т.М.Деркач


Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Інформатика та комп’ютерна техніка” для студентів спеціальності „Облік та аудит” всіх форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2007.—19 c.
Т.А. Дмитренко


Методичні вказівки до викон. комп. практикуму з дисц. „Інформ. та комп. техніка” на тему „Викор. MS Excel як бази даних” для студ. спеціал.: „Екон. підп-ва”, „Правове регул. екон. підп-ва”, „Міжн. екон.”, „Фінанси”, „Менедж. організацій”. – Полтава: П
Г.В.Головко, А.М.Гафіяк


Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем (2007)

Журнал лабораторних робіт за темою „Робота з операційною системою Windows XP та стандартними програмами” для студентів Центру післядипломної освіти всіх спеціальностей та форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2007.-20с. Рецензент: Г.В. Головко, к.т.н., доц
Т.А. Дмитренко, С.М. Деркач


Методичні вказівки для проведення лабораторних робіт на тему "Основи web-дизайну" для студентів центру післядипломної освіти всіх спеціальностей та форм навчання. полтава: ПолтНТУ, 2008.-29 с.
Т.А. Деркач, Т.М. Дмитренко


Методичні вказівки до виконання лаб. робіт із дисципліни «Комп’ютерна графіка» з розділу «Моделювання в системі КОМПАС‐3D». Для студентів усіх форм навчання – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – 39 с.
І. В. Хоменко, С. В. Кропивницький


Журнал завдань для лабораторних робіт із дисципліни «Основи інформатики і обчислювальної техніки» для слухачів підготовчого відділення за напрямом: «Підготовка іноземців до вступу у вищі навчальні заклади» – Полтава: ПолтНТУ, 2009. — 21 с.
Т.М. Деркач


Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем (2009)

Журнал завдань до лаборат. робіт із дисц.: «Інженерна графіка», «Комп. графіка», «Комп. графіка та основи автоматиз. проектув.» для студ. всіх спеціал. і форм навч. й студ. ЦПО – Полтава: ПолтНТУ, 2010.– 34 с.
Т.М. Деркач


Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем (2010)

Методичні вказівки до виконання лаборат. робіт з дисципліни "Основи інтелектуальної власності для ІТ-спеціалістів" для студ. напряму підгот. 6.050101 "Комп. науки" денної та заочної форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 46 с.
А.М. Гафіяк, О.О. Бородіна 

Методичні вказівки до розвязання задач оптимізації з використанням ТП Excel для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ. 2010. - 28 с.
Т.М. Деркач 

Журнал лаб. робіт з дисц." Інформатика" для студ. спец. " Облік і аудит" усіх форм навчання ( частина1)Полтава; ПолтНТУ,2010.-16с.
Дмитренко Т.А., Деркач Т.М. 

Журнал лабораторних робіт із дисципліни "Інформатика" для студентів спеціальності "Облік і аудит" та "Фінанси" усіх форм навчання (частина І). - Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 16 с.
Т.А. Дмитренко, Т.М. Деркач 

Журнал лабораторних робіт із дисципліни "Інформатика" для студентів спеціальності "Облік і аудит" та "Фінанси" усіх форм навчання (частина 2). - Полтава: ПолтНТУ, 2010. - 19 с.
Т.А. Дмитренко, Т.М. Деркач 

Метод. вказ. до викон. конт. роботиз дисц."Економічна інформатика" для студ. спец." Облік і аудит" усіх форм навчання. Полтава: ПолтНТУ,2008.- 29с.
Дмитренко Т.Ма., Деркач С.М. 

Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем (2011)

[40.04.38.01]
Методичні вказівки до викон. з організації самост. роботи студентів з дисципліни „Основи інтелектуальної власності для ІТ-спеціалістів” для студентів спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. -
А.М.Гафіяк, О.О.Бородіна

[40.04.38.01]
Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Чисельні методи в інформатиці” для студентів спеціальності 6.050101 – «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 22с.
А.М.Гафіяк 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Економічна інформатика" для студентів спеціальності "Облік і аудит" усіх форм навчання. Полтава: ПолтНТУ, 2008. - 29 с.

Т.А. Дмитренко, Т.М. Деркач

Методичні вказівки до виконання з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні системи та технології” для студентів денної та заочної форм навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. - 21с.

А.М.Гафіяк


Інженерна компютерна графіка. AutoCAD LT 3 для Windows 95: Навчальний посібник. - Полтава, ПДТУ, 1999.-158 с., іл.
Сороковий О.І.


Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інформатика і комп'ютерна техніка" для студентів спеціальностей "Правове регулювання економіки підприємства", "Міжнародна економіка". - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 317 с.
О.Д. Лисенко 

[40.05.04.01]
Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни "Техніка користування ЕОМ" для студентів спеціальності "Водопостачання та водовідведення". - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 23 с.
С.В. Кропивницький


Опорний конспект лекцій з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" (модуль 1) для студентів спеціальності "Облік та аудит" всіх форм навчання. - Полтава: ПолтНТУ, 2006. - 27 с.
Т.А. Дмитренко

sex hikayeleri proxy list>