Лабораторна база кафедри

 За кафедрою закріплені  навчальні класи-210-Л та 103-Л, що повністю забезпечують навчальний процес власними навчальними площами: 

Лабораторія 103Л

Лабораторія 210Л

 

   Усі лабораторії оснащені переважно сучасним обладнанням, що дозволяє готувати конкурентоспроможних фахівців.

 

   Кафедру підключено до локальної комп’ютерної мережі університету, яка забезпечує можливість із будь-якого комп’ютера, встановленого в комп’ютерних класах, на кафедрах, у деканатах або відділах, отримати доступ:

 

– до електронного каталогу бібліотеки університету, де можна якнайшвидше знайти потрібну літературу;

 

– крізь мережу Internet до каталогів інших бібліотек;

 

– до електронної бібліотеки університету, що постійно поповнюється, де зберігаються підручники, навчальні посібники, нормативна література, методичні вказівки, робочі навчальні програми тощо в електронному вигляді, оригінал-макети або в засканованому вигляді;

 

– до Internet-сторінки університету: http://pntu.edu.ua

 

– до WI-FI;

 

Кращі студенти, які виявили бажання займатися далі науковою діяльністю, мають можливість продовжити навчання у магістратурі та аспірантурі кафедри. 

sex hikayeleri proxy list>