Концепція кафедри

Основним профілем діяльності кафедри є розв’язання реальних практичних виробничих та управлінських задач шляхом побудови комп’ютерних та математичних моделей, вибору або створення методу їх розв’язання, розробки алгоритму, програмної реалізації, дослідження та апробації результатів. 

Особливу увагу підготовки фахівців приділено двом основним напрямкам - придбанню теоретичних знань та набуттю практичних навичок, а саме:

  • навички в математичному моделюванні, класифікації задач будь-якої складності й виборі чисельних методів розв’язання забезпечуються ґрунтовною фундаментальною теоретичною підготовкою;
  • практичні вміння забезпечуються великим блоком дисциплін, пов’язаних із інформаційними технологіями та алгоритмізацією;
  • одержанню навичок логічного завершення теоретичного та експериментального дослідження присвячено блок прикладних математичних дисциплін.
sex hikayeleri proxy list>