Концепція кафедри

Кафедра комп'ютерних технологій та інформаційних систем заснована на підставі рішення вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка в якості випускної кафедри у складі створеного факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем.

 

    Концептуальна основа створення та діяльності кафедри визначається необхідністю розвитку наукового та освітнього напрямів, що орієнтовані на підготовку висококваліфікованих фахівців з інформаційних технологій, систем штучного інтелекту, аналітики комп’ютерних систем, математичного програмного забезпечення обчислювальних машин і систем.

 

    На кафедрі розроблена модель підготовки фахівця, в якій визначено вимоги до випускника за критеріями:

 

  • професійна компетентність (поєднання теоретичних знань і практичної підготовки, здатність здійснювати всі види професійної діяльності, що визначені освітнім стандартом з фаху); 
  • розуміння тенденцій та основних напрямів розвитку  комп'ютерних технологій та інформаційних систем.

 

Концепція діяльності кафедри передбачає вирішення таких головних завдань:

підготовка фахівців з інформаційних технологій  за спеціальностями:

 

- 01503 Математичне програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

- 051306 Інформаційні технології;

- 051323 Системи та засоби штучного інтелекту.

sex hikayeleri proxy list>