Комп'ютерна Інженерія

Кафедра комп’ютерної інженерії входить до складу факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем, розташована у навчальному корпусі В.

Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент В.В. Васюта.

Особливістю кафедри є те, що вона готує фахівців освітнього рівня «бакалавр» з двох сучасних інженерних напрямів підготовки («Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації та радіотехніка») та відповідних спеціальностей освітньоuj рівня «магістр», що надає можливість інтегрованої підготовки фахівців інформаційно-телекомунікаційної галузі.

***

Комп'ютерна інженерія – сучасний напрям підготовки фахівців в галузі ІТ, що поєднує інформатику й комп'ютерні мережні технології, а також універсальні та спеціалізовані комп’ютерні системи. Комп'ютерні інженери – це фахівці з комп'ютерних мереж і технологій, що мають інтегровану професійну підготовку в області комп’ютерної схемотехніки, системного програмування, й інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Завдання, пов'язані з комп'ютерною інженерією, включають написання програмного й мікропрограмного забезпечення для мікроконтролерів, проектування інтегральних схем, вузлів і пристроїв обчислювальної техніки, розробку операційних систем, цифрових систем керування й контролю для завдань робототехніки. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але й на їхній інтеграції.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців є технічні (апаратні) засоби й системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент.

***

Телекомунікації та радіотехніка – напрям підготовки фахівців в галузі телекомунікаційної інженерії. В процесі навчання студенти отримують професійні знання та практичні навички по сучасним цифровим інформаційним технологіям мереж телефонного зв'язку, мереж мобільного зв'язку (стільникових, транкінгових, персонального супутникового зв'язку), мереж передачі даних (локальних, глобальних, корпоративних), цифрових мереж інтегрального обслуговування, інтелектуальних мереж, мультисервісних мереж, мереж наступного покоління (NGN), по створенню та надання ресурсів і сервісів Internet. Особлива увага приділяється питанням реалізації концепції уніфікованих комунікацій з метою створення єдиної комунікаційної інфраструктури. Це дозволяє студентам одержувати поглиблені знання в області інтеграції програмних і апаратних засобів IP-телефонії, цифрових радіорелейних систем передачі і т. ін.

Узагальненим об’єктом діяльності фахівців є технічні (апаратні) засоби та базове програмне забезпечення телекомунікаційних систем та мереж, а також їх окремих компонент.

 

Фахівці з комп'ютерної інженерії виконують наступні завдання:

 

  • розроблення прикладного та системного програмного забезпечення;
  • розроблення програмного забезпечення для вбудованих комп'ютерних систем;
  • проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв;
  • проведення досліджень для робототехніки — синтезу систем керування двигунами, давачами та іншим устаткуванням;
  • проектування, налагодження та обслуговування комп'ютерних мереж;
  • розробка операційних систем та інших системних програм.


***

Головна увага приділяється практичній спрямованості навчання та, відповідно, постійному розвиткові й вдосконаленню навчально-матеріальної бази. В класах та лабораторіях кафедри використовуються у навчальному процесі майже 100 сучасних комп’ютерів, велика кількість лабораторно-вимірювального та спеціального устаткування різних поколінь.