Історія

Кафедра комп’ютерної інженерії заснована на підставі рішення вченої ради Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка від 7-го липня 2008 року у складі одночасно створеного факультету інформаційних та телекомунікаційних технологій і систем в якості випускної кафедри для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямами 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» та 6.050903 «Телекомунікації».

З 1.09.2008 р. по 31.08.2011 р. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат технічних наук, доцент Тиртишніков Олексій Іванович.

З 1.09.2012 р. по 26.08.2015 р. кафедру очолював заслужений винахідник України, почесний радист СРСР, доктор технічних наук, професор Краснобаєв Віктор Анатолійович.

З 2015 р. кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Курчанов Валерій Микитович.

З 2017 р. кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент Васюта Василь Васильович.

Особливістю кафедри комп’ютерної інженерії є те, що вона готує фахівців з двох сучасних інженерних спеціальностей («Комп’ютерна інженерія» та «Телекомунікації та радіотехніка»), що надає можливість інтегрованої підготовки фахівців інформаційно-телекомунікаційної галузі. Бакалаври мають можливість продовжити навчання на здобуття ступеня «магістр».

sex hikayeleri proxy list>