Історія

 Історія кафедри починається із створення у 1935 році об’єднаної кафедри будівельної механіки, яку очолював професор Кубинський К.М. На кафедрі в той час викладались фундаментальні і проектно-орієнтовані дисципліни, такі як будівельна механіка, опір матеріалів, теоретична механіка, будівельні конструкції та інші дисципліни.

   У 1953 році кафедру будівельної механіки було реорганізовано і від неї відділились кафедра опору матеріалів та інші кафедри. Очолив оновлену кафедру к.т.н., доцент Доценко І.С.

   Із розвитком електронної обчислювальної техніки в країні на кафедрі почали викладати дисципліни, пов’язані з комп’ютерною технікою та інформаційними системами. Тому у 1998 році кафедру було знову реорганізовано у кафедру комп’ютерних технологій і інформаційних систем. Очолив кафедру д.т.н., професор Савенко Р.Г.

   Подальший розвиток кафедри призвів до її розділення на кафедру комп’ютерних та інформаційних технологій і систем та кафедру економічної кібернетики. Завідувачем кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій і систем став к.т.н., доцент Корх О.І.

   Нині кафедру комп’ютерних та інформаційних технологій і систем очолює д.т.н., проф. Ляхов О.Л. На сьогоднішній день кафедра випускає фахівців зі спеціальності «Комп’ютерні науки», а також забезпечує проведення лекцій, комп’ютерних практикумів, лабораторних та практичних занять для спеціалістів близько 20 спеціальностей фінансово-економічного, електромеханічного, факультету нафти і газу, санітарно-технічного, менеджменту та бізнесу і факультету телекомунікаційних та інформаційних технологій і cистем за такими дисциплінами: техніка користування ЕОМ, інформатика та комп’ютерна техніка, інформаційні системи та технології в економіці, обчислювальна техніка та програмування на ЕОМ, комп’ютерна графіка, основи автоматизованого проектування машин, основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем, проектування баз даних, автоматизовані системи управління, програмні оболонки і пакети, мови програмування, операційні системи та інші.

sex hikayeleri proxy list>