Дисципліни

 1. Програмування (інформатика)
 2. Математичний аналіз
 3. Алгебра та геометрія
 4. Дискретна математика.
 5. Теорія алгоритмів і математична логіка
 6. Сучасні парадигми програмування
 7. Алгоритми та методи обчислення
 8. Організація і обробка електронної інформації
 9. Вища математика.
 10. Теорія ймовірностей і математична статистика.
 11. Основи системного аналізу.
 12. Диференціальні рівняння.
 13. Бази даних та інформаційних систем.
 14. Методи оптимізації та дослідження операцій.
 15. Функціональний аналіз.
 16. Аналіз даних.
 17. Теорія систем та математичне моделювання.
 18. Інтегровані системи управління.
 19. Матем. методи розв‘язання інженерних задач.
 20. Теорія керування.
 21. Моделювання екон. і соц. процесів.
 22. Чисельні методи.
 23. Рівняння математичної фізики.
 24. Інтернет програмування.
 25. Теорія програмування.
 26. Математична економіка.
 27. Методи оптимізації.
 28. Системний аналіз.
 29. Об‘єктно-орієнтоване моделювання, проектування та програмування інформаційних систем.
 30. Імітаційне моделювання, мови моделювання.
 31. Аналіз алгоритмів.
 32. Спеціальні розділи дослідження операцій.
 33. Методика викл.інф.ком.техн у ВНЗ.
 34. Методика викл. математичн. дисциплін у ВНЗ.
 35. Алгорими та структури даних.
 36. Інформаційні мережі.
 37. Архітектура обчислювальних систем.
 38. Проектування програмних систем.
 39. Розподілені інформаційно-аналітичні системи.
 40. Криптографія/ теорія складності обчислень
 41. Системи та методи прийняття рішень.
 42. Обчислювальна геометрія та комп‘ютерна графіка.
 43. Теорія функції комплексної змінної.
 44. Елементи комбінаторної оптимізації.
 45. Часові ряди.
 46. Об‘єктно-орієнтоване програмування.
 47. Математична екологія.
 48. Моделі і методи прийняття рішень.
 49. Спеціалізовані мови програмування.
sex hikayeleri proxy list>