Дисципліни

ДИСЦИПЛІНИ ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ ЗА НАПРЯМОМ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»

 1. Вступ до спеціальності
 2. Англійська мова (за професійним спрямуванням)
 3. Теорія алгоритмів
 4. Програмування та алгоритмізація
 5. Об’єктно-орієнтоване програмування
 6. Базові алгоритми на С++
 7. Програмування на С#.
 8. Технологія програмування та створення програмних продуктів
 9. Методи тестування та оцінки якості програмного забезпечення.
 10. Менеджмент розроблення програмних продуктів.
 11. Web-дизайн
 12. Web-програмування
 13. Моделювання систем
 14. Системний аналіз та проектування комп'ютерних інформаційних систем
 15. Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
 16. Системи штучного інтелекту
 17. Теорія та методи прийняття рішень.
 18. Спеціалізовані комп’ютерні системи та технології
 19. Комп’ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп’ютерних систем)
 20. Архітектура комп’ютерів
 21. Системне програмування і операційні системи
 22. Організація баз даних та знань
 23. Адміністрування баз даних
 24. Інтелектуальна обробка даних
 25. Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)
 26. Проектування інформаційних систем із використанням web-технологій
 27. Веб-програмування
 28. Захист інформації
 29. Інформаційні технології обробки графічної інформації
 30. Комп'ютерний дизайн
 31. Основи криптографії
 32. Інструментальні засоби проектування систем
 33. Управління проектами
 34. Проектування складних об'єктів і систем
 35. Інструментальні засоби (САПР) у будівництві та машинобудуванні
 36. Практика (підприємства та наукові установи Києва та Полтави)
sex hikayeleri proxy list>