Дисципліни

Бакалавр

«Комп’ютерна інженерія» 

Вступ в спеціальність
Теорія ймовірності та математична статистика
Алгоритми та методи обчислень
Комп'ютерна логіка
Дискретна математика
WEB-програмування
Програмування
Системне програмування
Системне програмне забезпечення
Спеціальні мови програмування (Java, C#)
Організація баз даних
Інженерія програмного забезпечення
Паралельні та розподілені обчислення
Архітектура комп'ютерів
Периферійні пристрої 
Прикладні мережеві технології
Технології проектування комп'ютерних систем
Основи теорії  систем
Комп'ютерні системи
Комп'ютерні мережі
Адміністрування локальних комп'ютерних мереж
Адміністрування мережевого обладнання
Глобальна інформаційна інфраструктура
Телекомунікаційні та інформаційні мережі
Захист інформації 
Теорія інформації та кодування
Комп'ютерна електроніка
Комп'ютерна схемотехніка
Монтаж та обслуговування елементів інформаційних систем та мереж
Теорія електричних кіл
Мікроелектронні компоненти
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
Цифрова обробка сигналів
Інтерфейси мікропроцесорних систем
Архітектура спеціалізованих мікропроцесорних систем
Мікроконтролери та процесори цифрових сигналів
Вища математика
Фізика 
Англійська мова
Німецька мова 
Англійська мова (технічний переклад)
Німецька мова (технічний переклад)

Магістр

«Комп’ютерна інженерія»

Методи оптимізації
Мережні інформаційні технології
Архітектура сучасних корпоративних мереж
Проектування інфокомунікаційних систем та мереж
Системи та технології високої готовності 
Технології розробки програмного забезпечення 
Семантичний Web  
GRID - технології обчислень 
Інформаційна безпека іноваційної діяльності 
Основи теорії управління в технічних системах 
Інформаційні мережі 
Історія інформатики та обчислювальної техніки  
Сучасні проблеми інформатики та обчислювальної техніки 
Педагогіка і психологія вищої школи 
Сучасні інформаційні технології в науці та освіті 
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Інтелектуальна власність та ліцензування програмного забезпечення
Методологія та організація наукових досліджень

Бакалавр

«Телекомунікації та радіотехніка»

Системи мобільного  зв'язку 
Телекомунікаційні системи передачі
Системи комутації та розподілу інформації
Телекомунікаційні та інформаційні мережі
Напрямні системи електричного та оптичного зв'язку
Системи передачі даних
Основи телебачення та кінцеві абонентські пристрої 
Захист інформації в телекомунікаційних системах
Основи поштового зв'язку
Теорія електричних кіл та сигналів
Теорія електрозв'язку
Основи схемотехніки 
Приймально-передавальні пристрої
Обчислювальна техніка та мікропроцесори
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація
Технічна електродинаміка
Цифрова обробка сигналів
Монтаж та обслуговування елементів інформаційних систем та мереж
Основи теорії систем
Вступ в спеціальність
Алгоритми та методи обчислень
Спеціальні мови програмування
Системне програмне забезпечення
Системне програмування
Адміністрування  комп'ютерних локальних мереж
Мікроконтролери та мікропроцесори
WEB-програмування
Адміністрування мережевого обладнання
Організація баз даних
Комп҆’ютерні мережї
Глобальна інформаційна інфраструктура

Магістр

«Телекомунікації та радіотехніка»

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій
Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж
Проектування телекомунікаційних систем та мереж
Телекомунікаційні системи мереж наступного покоління
Оптичні технології в телекомунікаційних системах
Автоматизовані системи управління телекомунікацій
Семантичний Web
Інформаційні технології в науці та освіті
Технології розробки програмного забезпечення
Комплексні системи інформаційної безпеки
Інформаційна безпека іноваційної діяльності
Перспективні досягнення теорії телекомунікацій
GRID - технології обчислень
sex hikayeleri proxy list>